VUC

Etablering af undervisningsrum i eksisterende manzardloftrum