VIBORG GYMNASIUM

Opførelse af ny administrationsfløj samt ombygning af lærerværelser til undervisningslokaler, studietorv og grupperum