PINDSTRUP SKOLE

Udvidelse af Pindstrupskolen med nye gruppe- og faglokaler