Forside> Referencer> Sport og kultur

Sport og kultur

Danmarks Ro Stadion

Landskabstilpasning og udvidelse af start og mål- område, samt nyt Rocenter, Dommertårn og Trailcenter

Se projektet Se projektet Se projektet

GRAM MOTORIKCENTER

Opførelse af motorikhal i forbindelsemed Gram Skole.

Se projektet Se projektet Se projektet

AQUA GLOBE SKANDERBORG

Et nyt domicil til Skanderborg Forsyningsvirksomhed, som bliver en rund bygningsdel i forlængelse af det eksisterende domicil.

Se projektet Se projektet Se projektet

MÅRSLET MULTIHAL

Opførelse af nye idrætsfaciliteter til Mårslet Hallen.

Se projektet Se projektet Se projektet

RØNDE HØJ- OG EFTERSKOLE - NY IDRÆTSHAL

Opførelse af ny idrætshal med tilhørende fitness, lounge- og omklædningsfaciliteter samt multibane

Se projektet Se projektet Se projektet

LÅSBY SØPARK

Regnvandsbassiner i det nye parkområde, som er udformet som små naturligt udseende søer med et permanent vandspejl.

Se projektet Se projektet Se projektet

INFOCENTER RANDBØL HEDE

Opførelse af et nyt infocenter på Randbøl Hede

Se projektet Se projektet Se projektet

MOTIONSCENTER EBIC EBELTOFT

Opførelse af en udvidelse til det eksisterende Ebeltoft Idrætscenter

Se projektet Se projektet Se projektet

EJER BAVNEHØJ HALLEN

Tag- og facaderenovering

Se projektet Se projektet Se projektet

INFOPORTAL REBILD BAKKER

Infoportal til formidling af information om Rebild Bakker og Rold Skov

Se projektet Se projektet Se projektet

SVALEGANGEN

Etablering af "NY teatersal Svalegangen" samt udvidelse af eksisterende sceneåbning i eksisterende teatersal

Se projektet Se projektet Se projektet