DAFA

Energiscreening af DAFA's eksisterende lager- og produktionshaller samt kontorafsnit