SKANSEPARKEN AFD. 9

Renovering af 48 enfamilieboliger