Forside> Referencer> Anlægsarbejder

Anlægsarbejder

T kryds i Tilst

Etablering af krydsudformning på Havkærvej og Blomstervej (Gasa)

Se projektet Se projektet Se projektet

Silkeborg Gågader

Renovering, fornyelse og begrønning af gågader i Silkeborg Midtby

Se projektet Se projektet Se projektet

BASSINANLÆG HERTUG HANS PLADS

Provas A/S har med nærværende projekt skabt væsentlige miljøforbedringer i Haderslev med dette 1800 m³ store underjordiske spildevandsbassin.

Se projektet Se projektet Se projektet

STORÅ HOLSTEBRO

Nye åsider og bro over Storåen i Holstebro

Se projektet Se projektet Se projektet

STRUER MIDTBY OG HAVN

byomdannelse og klimatilpasning i Struer midtby og havn

Se projektet Se projektet Se projektet

GRENAA MIDTBY

Byfornyelse og sanering af Grenaa midtby.

Se projektet Se projektet Se projektet

LØVDAL LAR

Lokal afledning af regnvand

Se projektet Se projektet Se projektet

KASTANJEBO LAR

Lokal afledning af regnvand

Se projektet Se projektet Se projektet

KLOAKSEPARERING DAGSTRUP

Kloakseparering af Dagstrup by inkl. udførelse af regnvandsbassin, pumpestation og trykledning for spildevand til Mørke Renseanlæg

Se projektet Se projektet Se projektet

AARHUS Å

Frilægning af Aarhus Å og omdannelse af Mølleparken

Se projektet Se projektet Se projektet

STIBRO HJORTSHØJ

170 m lang stibro udført med valsede stålprofiler

Se projektet Se projektet Se projektet

TEATERPLADS HOLSTEBRO

Renovering af Teaterpladsen og Storåen i Holstebro

Se projektet Se projektet Se projektet

BYGGEMODNING RYOMGÅRD

Byggemodning af et nyt boligområde med 30 parceller til åben-lav bebyggelse

Se projektet Se projektet Se projektet

RUNDKØRSEL OG BUSVENDEPLADS STAVTRUP

Etablering af ca. 3,0 km dobbeltrettet cykelsti langs Ormslevvej mellem Stavtrup og Ormslev

Se projektet Se projektet Se projektet

ROSENHØJ LAR

Lokal afledning af regnvand

Se projektet Se projektet Se projektet

MARIENLYSTVANGEN LAR

Lokal afledning af regnvand

Se projektet Se projektet Se projektet

RUNDKØRSEL OG CYKELSTI JARLSMINDEVEJ

Etablering af ca. 1,0 km dobbeltrettet cykelsti langs Ormslevvej ved Jarlsmindevej samt rundkørsel

Se projektet Se projektet Se projektet

OMFARTSVEJ MV. HARLEV

Etablering af ca. 1,5 km omfartsvej med tilhørende rundkørsler ved Rødlundvej samt ved boligområder på Ketting Parkvej, 4 stk. busholdepladser, stisystemer samt byggemodning i 3 lokalplaner langs Ketting Parkvej

Se projektet Se projektet Se projektet

ANLÆGSARBEJDER 2010-2014

Se projektet Se projektet Se projektet