Forside> Nyheder

Nyheder

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S udfører byggemodningsområde for Aarhus Kommune på 33 ha jord i Malling ved Aarhus. Området udlægges til ialt 325 boliger – både parcelhuse, tæt/lav og etagebyggeri.

 

Bæredygtighed i projektet

Lokalplanen dikterer at al afvanding i området skal foregå på overfladen.

 

I projektet har man derfor indarbejdet, at regnvandsafledning foregår via wadi’er og bassiner. På den måde bortledes regnvand via topografien i terræn på en naturlig og bæredygtig måde. Denne afvandingsform kræver nytænkning i forhold til traditionel projektering.

 

Der er ud over wadi´er og bassiner indeholdt flere mindre broer på stier og veje samt en 50 m lang betonbro over et naturbeskyttet område.

 

Etape 1, som omfatter 40% af udstykningsområdet udbydes i februar 2018 og kontrakter med byggeriets parter indgås omkring 1. juni 2018.

 

Den færdige byggemodning i etape 1 påregnes afsluttet i 2020.

 

Lokalplankort Copy

Bliv en af vores nye engagerede ingeniører og samtidig del af vores nye firmadomicil i Ceresbyen. Som ingeniør hos    Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN   får du hurtigt et stort ansvar og egne projekter. Vi løser en bred pallette af opgaver inden for bolig- og erhvervsbyggeri, nybyggeri og renovering, energioptimeringer, store anlægsprojekter og meget mere.

Har du lyst til at blive en del af vores videbegærlige, kompetente og humørfyldte medarbejderstab, så send os en ansøgning eller ring for nærmere oplysninger.

Kontaktoplysninger:

Direktør Kim Clausen, mail: kc@vming.dk, mobil: 2027 3944”

 

Læs mere om stillingen her

Det var med stolthed, at Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN overværede prisuddelingen ved RENOVERs store 5 års Jubilæumspris den 31. august 2017. Ny Rosenhøj og Århus Omegn vandt den eftertragtede pris for Danmarks bedste almene renovering og Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN har været totalrådgiver på projektet.

 

81 almene renoveringsprojekter nomineret

81 almene renoveringsprojekter var indstillet til Jubilæumsprisen, og 3 projekter blev nomineret. Valgkollegiet bestående af 70 udpegede personer fra byggebranchen kunne frem til den 18. august stemme på de tre projekter, de fandt bedst. Århus Omegn blev vinderen med renoveringen af Nyt Rosenhøj og titlen som Danmarks bedste almene renovering, kan pryde projektet.

 

Realdania roser projektet

Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania udtaler: ”Ny Rosenhøj viser på fornemste vis, hvor dygtig den almene sektor kan være til renovering. Især synes jeg, at projektet skal prises for at lykkes med at skabe en helt ny helhed ud af bebyggelsen. Der har ikke blot været fokus på de enkelte bygninger, men på hvordan området skal fungere i sin nutidige bysammenhæng. Det er rigtig flot løst”.

 

6 års arbejde til grund for prisen

Århus Omegn har i 6 år samarbejdet målrettet med Arkitema Architects, EFFEKT og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S for at opnå det resultat, der ses i Rosenhøj i dag. Ambitionen om at skabe de rigtige løsninger til gavn for boligområdet har haft det fulde fokus, og der er ikke gået på kompromis nogen steder.

 

Ros konfetti

Ros 1

Ros 2

Struer Kommune har udarbejdet en samlet klimatilpasningsplan for at sikre kommunen imod stigende vandstand, stormflod og skybrud. For særligt at sikre de lavtliggende områder udfører Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S sammen med M. J. ErikssonA/S og Schønherr A/S klimasikring af Struer Havn.

 

Sikring mod skybrud og stormflod på samme tid

Entreprisen omhandler sikring af Struer Havn, Fjordvejen og Struers indbyggere generelt mod skybrud og stormflod på samme tid.Den store udfordring i projektet er at kunne håndtere skybrud samtidig med stormflod. Store vandmængder fra det øvre Struer løber gennem det lavtliggende havneområde i en skybrudssituation. I sjældne tilfælde forekommer skybrud samtidig med stormflod, og tilbageløbssikringer i afløbssystemet er lukkede. Klimaprojektet tager højde for denne situation og sikrer at skybrudsvand kan pumpes videre ud i havnen.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN er rådgivere og har udført klimaprojekt, ingeniørtekniske beregninger samt foretaget vejprojektering og ledningskoordinering i forhold til omlægning af Fjordvejen.

 

200 meter lang stormflodsmur

Der etableres en 200 meter lang stormflodsmur, som støbes i beton med en højde, der er tilpasset den højest vurderede vandstand ved stormflod om 50 år. Muren har en række åbninger, der binder by og havn sammen via et ”shared space”, som gør det muligt at afvikle trafik med både bløde og hårde trafikkanter. Opstår der stormflod rykker beredskabet ud og etablerer mobile bjælkebarrieerer til lukning af åbningerne. Fjordvejen omlægges i projektet i et bølget forløb der følger stormflodsmuren gennem shared space arealet.

 

Bedste projekt

Struer Kommune valgte efter afholdt konkurrence 4 totalentrepriser til første runde og dernæst 2 til næste runde. Valget faldt i sidste runde på projektet med M. J. Eriksson A/S som totalentreprenør, Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S som rådgiver og ingeniørvirksomhed og Schønherr A/S som landskabsarkitekt. Projekteringen blev afsluttet i juni 2017, og det samlede projekt afleveres udført i juni 2018.

Struer

 

 

AART Architects A/S har med Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S, Elkiær + Ebbeskov Arkitekter ApS og LIW Planning ApS som underrådgivere, vundet totalrådgivning vedrørende Danmarks nye Rostadion ved Bagsværd Sø.

Prestigeprojekt med tyngde

Projektet omfatter Rostadionparken med nyt rocenter, tribune og dommertårn samt et fornyet startområde ved Nybro. Det nye rocenter skal danne rammen om Team Danmarks elitecenter for rosportens talenter indenfor både rosport og kano og kajak. Hele rostadionområdet  opgraderes til afholdelse af internationale stævner og mesterskaber.

Dommerkomiteen bag arkitektkonkurrencen har haft fokus på landskabets funktion som ramme om mødet mellem natur, kultur og idræt.

Vinderprojektet er bl.a. valgt pga. en god forståelse for, at naturen i området er den egentlige attraktion snarere end et ikonisk byggeri. Rocentret er udformet som ”trææsker” der trapper ned til vandbreden, og facaderne er en kombination af lette facadeelementer i cedertræ og store glaspatier, der tillader meget af naturen at komme ind.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN udfører projektering, byggeledelse og byggetilsyn på projektet.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har sammen med Dansk Boligbyg A/S og Pluskontoret Arkitekter A/S vundet totalentreprise udbuddet Seniorbofællesskabet Sundbakken i Horsens.

OK-Fonden repræsenterer som bygherre en række beboere, som er gået sammen om dette unikke projekt. Byggeriet omfatter 30 boliger og 170 m2 fælleshus med et samlet byggeareal på 2.590 m2. Der udvikles 4 boligtyper med et boligareal på 65 - 105 m2.

 

Bred bæredygtighed

Seniorbofællesskabet Sundbakken bygger på bred bæredygtighed. Det betyder lavenergi, godt indeklima, sikre materialevalg og økonomisk ansvarlighed. Men det betyder også et fokus på sociale aspekter som varierede uderum, fællesskaber og tryghedsskabende tiltag, der gør det til et godt sted at bo og færdes.

 

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN projekterer

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN varetager projektering og tilsyn på byggeriet, som skal stå klar i januar 2019.

 

Sundbakken