Forside> Kompetencer> Totalrådgiver

Totalrådgiver

Som totalrådgiver tilbyder vi at varetage byggeprojektet fra A-Z. Vi har rigtig mange års erfaring og har stor ekspertise i at rådgive og styre byggeprojekter, så bygherrens interesser varetages i alle faser af byggeriet og tidsplaner og økonomi overholdes.

Når vi indgår en aftale om totalrådgivning, sammensætter vi et specialistteam til opgaven. Vi har mange medarbejdere, der har været hos os i mange år, og derfor oplever bygherren ofte, at de har samarbejdet før. Det giver et smidigt projektforløb.

Vi har en særlig stor viden og erfaring med store boligforeningsprojekter og energirenoveringer, men har med vores mere end 60 år på markedet stort set varetaget alle opgaver indenfor totalrådgivning.


Som totalrådgiver varetager vi

  • Programfastlæggelse
  • Myndighedsgodkendelse
  • Udbud
  • Tilknytning af evt. underrådgivere
  • Projektering
  • Tids- og realiseringsplan
  • Valg af entreprenører herunder aftalegrundlag
  • Økonomi
  • Byggeledelse herunder fagtilsyn
  • Drift- og vedligeholdelses manualer til bygherrens fremtidige drift af bygningen

 

I programfasen udarbejder vi i tæt samarbejde med bygherren programoplæg og byggeprogram, som efterfølgende danner grundlag for udbudsmaterialet.

Vi indhenter alle myndighedsgodkendelser og sikrer, at byggeriet overholder den gældende lovgivning.

I udbudsfasen udarbejder vi udbudsgrundlag og materiale til en eventuel prækvalifikationsrunde.

Vi afholder pris-/projektkonkurrence og udarbejder en anbefaling til bygherren. Vi sørger for indgåelse af alle aftaler med leverandører.

I projekteringsfasen sikrer vi, at de valgte løsninger svarer til det byggeri, som bygherren ønsker, og som er beskrevet i forhold til funktionalitet, energiforhold mv.

Vi styrer tids- og realiseringsplanen og sikrer at økonomien overholdes.

I udførelsesfasen varetager vi byggeledelse og sikrer, at byggeriet forløber, som planlagt, at det lever op til alle lovkrav samt, at alle hoved- og fagentrepriser udføres korrekt.

Med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen som totalrådgiver har du sikkerhed for en professionel og smidig proces  og et byggeri til tiden.