Forside> Kompetencer> Renovering og ombygning

Renovering og ombygning

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har igennem alle år udført kvalitetsrenoveringer for vores kunder. Vi udfører alle former for renoveringer og ombygninger for erhvervs/offentlige bygherrer, og vi har en række eksperter indenfor både industri, anlæg, institution og erhverv generelt.

Renoveringsopgaver og ombygning fra a til z

Vi varetager alle opgaver I forbindelse med renoveringen/ombygningen så som projektering, statiske beregninger, udbudsmateriale, kontraktforhandlinger, tilsyn, byggestyring samt varetagelse af myndighedskontakt.

Vi har stor ekspertise i renovering og modernisering af etageejendomme samt beton- og facaderenoveringer. Vi anvender ofte præfabrikerede elementer til renovering og modernisering af etageejendomme og på den måde optimerer vi tidsforbrug og pris.

Helhedsplaner

Vi har stor erfaring med helhedsplaner, hvor vi sammen med de almene boligforeninger vurderer bygninger og områders udvikling i forhold til sociale-, erhvervsmæssige- og holistiske forhold under de rammebetingelser, der er.

De opgaver, vi normalvis varetager er:                                      

 • Registrering af eksisterende bygninger
 • Energioptimering/efterisolering
 • Helhedsplaner
 • Udbedring af byggeskader
 • Tag-, beton- og facaderenovering
 • Vinduesudskiftning
 • Fundamentsforstærkninger og sætningsskader
 • Indretning af tagboliger
 • Udbedring af grundfugt
 • Fjernelse af bærende vægge og etageadskillelser
 • Udvikling af vedligeholdelsesplaner og –budgetter
 • Etablering af elevatorer i eksisterende bygninger
 • Nye varmeanlæg og brugsvandsinstallationer samt ventilation, kloak og CTS 

Kontakt os meget gerne med andre opgaver. Vi er klædt på til udfordringen.