Forside> Kompetencer> Bygningskonstruktioner

Bygningskonstruktioner

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S projekterer alle former for bygningskonstruktioner i bl.a.:

  • Etageboligbyggeri
  • Kontorbyggeri
  • Institutionsbyggeri (børnehaver, skoler m.m.)
  • Parcelhuse
  • Vej- og stibroer
  • Spildevandsanlæg herunder forsinkelsesbassiner og bygværker
  • Kirker
  • Staldbyggeri

Vores konstruktionsingeniører udnytter deres specialistviden indenfor konstruktionsmetoder, konstruktionsmaterialer, fundering  og sikkerhed til at opnå robuste konstruktioner med den ønskede funktion og det rette design.

Bærende konstruktioner

Bygningens funktion og design sammenholdt med brugernes behov er afgørende for valget af byggematerialer.Vi udfører bærende konstruktioner iht. gældende danske og internationale normer indenfor både stål, træ, beton, murværk og fundering/pilotering af bygningsværker.

Projektering af de enkelte opgaver foretages i tæt dialog med arkitekter, entreprenører og bygherrer for at skabe den løsning, der tilgodeser flest mulige af byggeriets behov, lige fra detaljen til projektets totaløkonomi.

Vi er en fleksibel og kompetent samarbejdspartner. Vi har en stor viden, der sikrer, at vi kan opfylde de vidtspændende krav, der er til brandforhold, leveringstider, miljørigtig projektering, bæredygtighed, drift og vedligehold mv.